استعلام گواهینامه

مرجع اطلاع رسانی، نمایه سازی منابع علمی و کنفرانس ها در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از نام این مرجع و اعتبارسنجی کنفرانس های برگزار شده، اقدام به راه اندازی سامانه تحت وب احراز اصالت گواهینامه کنفرانس های نمایه شده، نموده است.

به کلیه گواهینامه های کنفرانس های نمایه شده در این مرجع کد شناسایی اختصاصی تعلق می گیرد که در هر زمان از طریق این سامانه قابل استعلام و پیگیری می باشد.