بررسی تأثیر فاکتور های مالی و غیر مالی بر روی عملکرد سود سهام

چکیده مقاله

هدف از پژوهش، بررسی تأثیر فاکتور های مالی و غیر مالی بر روی عملکرد سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس فرضیه 2 ، اوراق بهادارتهران است. در همین راستا برای تبیین تأثیر فاکتور های مالی و غیر مالی بر روی عملکرد سود سهام فرضیه فرعی تدوین شد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران 3 اصلی و ، جمع آوری شدند و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده 8332 تا 8311برای دوره زمانی شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین فاکتورهای مالی و عملکرد سود سهام رابطه معناداری وجود دارد. وبین فاکتور های غیر مالی و عملکرد سود سهام رابطه معناداری وجود دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محدثه ارجیان؛دکتر سیده محبوبه جعفری؛ ۱۳۹۴، بررسی تأثیر فاکتور های مالی و غیر مالی بر روی عملکرد سود سهام، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/1131-The-effect-of-the-financial-and-non-financial-factors-on-dividend-yield

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محدثه ارجیان؛دکتر سیده محبوبه جعفری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل