بررسی و تعیین اجزای افشای داوطلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

افشای داوطلبانه اطلاعات یک روش متعارف برای شرکتها است تا اطلاعات شرکت را که در لیست موارد افشای اجباری نیستند افشا کنند و آنها را بدست عموم برسانند. این نوع از افشا می تواند هم برای سرمایه گذاران و هم برای شرکت ها مفید باشد. به همین دلیل متغیرهای مرتبط با افشای داوطلبانه می تواند موضوع بسیاری از تحقیقات باشد. از این رو، پژوهش حاضر در پی مطالعه رابطۀ بین ویژگی های شرکت و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات میباشد. هدف این تحقیق گزارشی از میزان افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیر مالی که عموما توسط شرکتهای پذیرفته شده بورسی انجام می شود است و هم چنین بررسی وجود رابطه بین مشخصه های ساختاری و عملکردی و بازار  با افشای داوطلبانه می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظرروش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که پس از اجرای فرآیند  شرکت رسید. در این تحقیق داده های مورد نیاز شرکت ها از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس 111 انتخاب نمونه، تعداد شرکتها به 11 و استاتا نسخه 7 اوراق بهادار تهران  نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرم افزار ایویوز نسخه  استفاده و برای مانایی داده ها، ترکیبی از آزمون های لازم انجام FGLS انجام شد و با توجه به تعریف مدل ها از روش برآورد پذیرفت .نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین اندازه شرکت و نسبت دارایی های ثابت و بازده حقوق صاحبان سهام با میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطۀ مستقیم و معنادار برقرار است و رابطه ای منفی و معنادار بین نقدینگی و نوع حسابرس با افشای داوطلبانه وجود دارد. میان سایر متغیرهای مستقل مورد بررسی در این تحقیق با میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطۀ معنی داری مشاهده نشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر محسن محمد نوربخش لنگرودی؛سیده ساناز صدفی موسوی؛ ۱۳۹۳، بررسی و تعیین اجزای افشای داوطلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/13446-Investigation-and-Determination-of-Voluntary-Disclosure-Components-in-Tahran-Stock-Exchanges

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر محسن محمد نوربخش لنگرودی؛سیده ساناز صدفی موسوی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل