بررسی رابطه خود مراقبتی با کیفیت زندگی و سلامت روان  در دانشجویان پیام نور سقز

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت زندگی و خود مراقبتی با سلامت روان در دانشجویان پیام نور سقز است. جامعه آماری  در این پژوهش، کلیه دانشجویان دختر و پسر رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد سقز می باشد. از جامعه فوق 344 دانشجوی (223 دانشجوی دختر و 121 دانشجوی پسر) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به وسیله پرسشنامه سلامت روان SCL-90 و پرسشنامه خود کنترلی تانجی و پرسشنامه 36 سوال کیفیت زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واريانس و رگرسیون با نرم افزار SPSS 20  مورد تحلیل قرار گرفت. بین خود کنترلی و سلامت روان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین بین خودمراقبتی و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بدین معنی هرچه مراقبت های فرد از خود بیشتر باشد کیفیت زندگی بالاتر خواهد رفت و منجر به بهبود سلامت روان فرد خواد بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بختیار مسلمی؛راحله محمد نژاد؛لیلا مردانی؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه خود مراقبتی با کیفیت زندگی و سلامت روان در دانشجویان پیام نور سقز، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/13553-Self-care-relationship-with-quality-of-life-and-mental-health-among-students-of-Payam-e-Nour-Saghez

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( بختیار مسلمی؛راحله محمد نژاد؛لیلا مردانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل