بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت با تامین مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

مهمترین عوامل تعیین کننده سطح سود عبارت اند از محدودیت های تأمین مالی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و
فشار از سوی سهامداران و مقامات نظارت کننده. به طور کلی حاکمیتِ شرکتی شامل ضوابط حقوقی، فرهنگی و نهادی می
شود که چگونگی اداره و عملکرد شرکت ها را تعیین می کند. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می کند، حضور روزافزون
سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام می باشد. هدف از این تحقیق برررسی رابطه بین
سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه شرکت با تامین مالی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 4831 تا 4831 می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پانل
دیتا می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که درصد مالکیت بزرگترین سهامدار بر تامین مالی در شرکت های
بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد. همچنین اثر متغیر نسبت سهامداران نهادی فعال بر متغیر تامین مالی به عنوان
متغیر وابسته شرکت های بورس اوراق بهادارتهران، مثبت و معنادار است. به علاوه نتایج نشان می دهد که اثر متغیر سهامداران
نهادی غیرفعال بر متغیر تامین مالی منفی و معنادار است و حاکی از آن است که افزایش متغیر سهامدارن نهادی غیرفعال
منجر به کاهش وجه نقد شرکت و در نتیجه کاهش رابطه تامین مالی خواهد شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضا عیوض لو؛مهشید بشیری؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت با تامین مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/2182-examine-the-ralationship-between-dividend-policy-and-ownership-structure-with-the-financing-in-companies-of-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضا عیوض لو؛مهشید بشیری؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل