مطالعة رابطه بین ساختار راهبری شرکتی و درماندگی( بحران )مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده مقاله

در بررسی و تبیین ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و درماندگی بحران مالی تئوری های مختلفی وجود دارد و مقالات تجربی متعددی به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند. در این پژوهش، تااثیر باین سااختار راهباری شارکتی و درمانادگی بحاران ماالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مورد مطالعة قرار می گیرد. تحقیق موجود یک تحقیق توصیفی_استنباطی می باشد، از آمار توصیفی جهت توصیف جامعه و نمونة مورد بررسی و از آمار استنباطی جهت تحلیل داده های مرتبط با فرضیات تحقیق استفاده شاده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1. مهدی مردانی؛2. آرزو فلسفی؛3. رضا گلستانی؛ ۱۳۹۴، مطالعة رابطه بین ساختار راهبری شرکتی و درماندگی( بحران )مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/2255-The-study-of-the-relationship-between-corporate-governance-structure-and-distress-(crisis)-Financial-companies-listed-in-the-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1. مهدی مردانی؛2. آرزو فلسفی؛3. رضا گلستانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل