ارتباط بین شاخصهای سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با بازده سهام در بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف این پژوهش تعیین رابطه شاخص های سرمایه انسانی وساختاری با بازده سهام دربانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران می باشد. برای گردآوری داده های مربوط به اولویت بندی ازپرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن اولین باردرکانادا تهیه واجرا شده، استفاده شده است. وبا استفاده از تکنیک AHP ، یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه، ضمن فرموله کردن مسأله، اولویت بندی معیارهای مهم شاخص های سرمایه فکری بررسی گردید. برای تهیه اطلاعات مربوط به بازده سهام ازطریق مطالعات اسنادی، رتبه بانکها از لحاظ بازده مورد بررسی قرارگرفت. قلمرو زمانی پژوهش سال 2333 وجامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان شاغل دربانکهای بورس اوراق بهادارتهران میباشد. نتایج پژوهش نشان می دهد بالاترین میزان رتبه سرمایه فکری دربانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری بوده واز لحاظ ارتباط شاخصها، فقط شاخص مربوط به سرمایه ساختاری)بهبود نسبت درآمدبه هزینه (دارای ارتباط مستقیم و معنی دار با بازده سهام میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1. الاهیه موسوی نصیرکندی؛2. سمیه عبدی؛ ۱۳۹۴، ارتباط بین شاخصهای سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با بازده سهام در بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/2400-The-relationship-between-indices-of-human-capital-and-structural-capital-in-banks-and-stock-returns-accepted-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1. الاهیه موسوی نصیرکندی؛2. سمیه عبدی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل