مطالعه تأثیر اسید سالسیلیک و به جاسمونیک بر میزان فعالیتهای آنزیمهای آنتی اکسیدان، قندهای محلول و پرولین در گیاه دارویی آرتیشو (Cynara Scolymus L.) تحت تنش شوری

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

امروزه تحقیقات زیادی در خصوص اثرات تنظیم کنندههای رشد، بر رشد و تولید گیاهان مختلف زراعی و باغی انجام گرفته
است که نتایج آن حاکی از تأثیرگذاری اغلب این هورمونها بر رشد کمی و کیفی گیاهان میباشد. کاربرد تنظیم کنندهها و بازدارندههای رشد
در گیاهان دارویی علاوه بر رشد نیز ممکن است باعث تحریک تولید متابولیتهای ثانویه شود از مهمترین تنظیمکنندههای رشد گیاهی که
کاربرد وسیعی در گیاهان دارویی دارند، میتوان به اسید سالیسیلیک و جاسمونیک اشاره نمود. در این پژوهش اثر محلول پاشی اسید
جاسمونیک و سالیسیلیک تحت تنش شوری روی گیاه دارویی آرتیشو (Cynara Scolymus L.) مورد بررسی قرار گرفت.