محصولات لبنی کم چرب

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

افزایش نیاز به مواد غذایی به ویژه محصولات کم چرب برای مقابله با مشکلات سلامتی شایع مانند چاقی، دیابت، گرفتگیعروق قلبی و فشار خون بالا، زمینه را برای فرمولاسیون محصولات غذایی جدید با چربی کاهش یافته و ارزش تغذیهای بالافراهم ساخته است. مصرف بیش از اندازه اسیدهای چرب اشباع ریسک بیماری های قلبی و عروقی را افزایش میدهد. در نتیجهمحدود کردن مصرف چربیهای اشباع در رژیم غذایی جز دستورالعملهای ملی و بین المللی جهت کاهش ریسک ابتلا به اینبیماریهاست. لذا مصرف چربی کل و چربی اشباع نباید به ترتیب از % 03 و % 03 انرژی مصرفی تجاوز کند. مصرف شیر وفرآوردههای آن در جهان به سرعت رو به افزایش است، با توجه به افزایش جمعیت، تغییر الگوی مصرف و اهمیت شیر وفرآوردههای آن در تغذیه انسان، تولید آن نیز روند افزایشی داشته است. لذا در این بین چشم انداز فوق العادهای به محصولاتلبنی به دلیل مصرف روزانه این محصولات و اثرات سلامتیشان بر مصرف کنندگان وجود دارد. در این مطالعه به بررسی اثرجایگزینهای چربی مانند انواع هیدروکلوئیدها، مواد پروتئینی و کربوهیدراتی مانند نشاسته در ویژگیهای فیزیکوشیمیایی،بافتی و حسی محصولات لبنی مختلف مانند ماست، پنیر، کره و بستنی پرداخته شده است.