ارزیابی ارقام میوه ی گیلاس منطقه ی افیل

چکیده مقاله

درخت گیلاس با نام علمی Prunus avium L. از جنس پرونوس می باشد. جز گیاهان گلدار و نهاندانه می باشد..منشأ گیلاس غرب آسیا، شمال چین، افغانستان، ترکیه و ایران)حاشیه دریای خزر( است. تولید تجاری گیلاس هم اکنون03 درجه میباشد. دربین درختان میوه شدیدترین حالت خودناسازگاری را دارد. این تحقیق – محدود به عرض جغرافیایی 54به منظور مطالعه صفات رویشی و زایشی ژرمپلاسم گیلاس منطقه اهر و با هدف انتخاب صفات مهم در زمینه تمایز و تفكیك این ارقام و ژنوتیپها انجام شد. به این منظور در این مطالعه 03 ژنوتیپ درخت گیلاس بومی و کشت وکار شده در شهرستان اهر در طی فصل رویشی سال 4035 ارزیابی شدند. در مجموع 41 صفت میوه از 03 ژنوتیپ فرضی گیلاس مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل بیانگر وجود تنوع قابل توجه در اکثر صفات مورد بررسی بود، لیكن شناسائی و تمایز ژنوتیپها نیاز به استفاده از مجموعهای از صفات متمایز کننده دارد . در این بین وزن میوه و سفتی بافت میوه از اهمیت بیشتری برخوردار بودند که اغلب آنها در انطباق با صفات ستارهدار دستورالعمل بود. در بین ژنوتیپها، طبق بررسی نتایج بهترین ژنوتیپ از لحاظ خصوصیات کمی ژنوتیپ AS27 میباشد و به عنوان رقم امید بخش گیلاس کشور میباشد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

یوسف عطاپور؛علیرضا قنبری؛مهدی محب الدینی؛میرجلال الدین موسوی؛ ۱۳۹۳، ارزیابی ارقام میوه ی گیلاس منطقه ی افیل، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ،علوم و تکنولوژی، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/7789-Cherry-fruit-varieties-evaluation-area-Afyl

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(یوسف عطاپور؛علیرضا قنبری؛مهدی محب الدینی؛میرجلال الدین موسوی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل