ارزیابی ارقام میوه ی گیلاس شهرستان اهر

چکیده مقاله

درخت گیلاس با نام علمی Prunus avium L. از جنس پرونوس می باشد. جز گیاهان گلدار و نهاندانه می باشد..منشأ گیلاس غر سسیا، شما یی،، افغانتتان، ترکیه و ایرانحااشیه دریای خزر است. تولید تجاری گیلاس ه اکنون03 درجه میباشد. دربی، درختان میوه شدیدتری، االت خودناسازگاری را دارد. ای، تحقیق – محدود به عرض جغرافیایی 54به منظور مطالعه صفات رویشی و زایشی ژرمپلاس گیلاس منطقه اهر و با هدف انتخا صفات مه در زمینه تمایز و تفكیك ای، ارقام و ژنوتیپها انجام شد. به ای، منظور در ای، مطالعه 03 ژنوتیپ درخت گیلاس بومی و کشت وکار شده در شهرستاناهر در طی فصل رویشی سا 4035 ارزیابی شدند. در مجموع 41 صفت با دو گروه صفات برگی و شكوفه از 03 ژتوتیپ فرضیگیلاس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ااصل بیانگر وجود تنوع قابل توجه در اکثر صفات مورد بررسی بود . در ای، بی، شكلبرگ و زمان گلدهی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند که اغلب سنها در انطباق با صفات ستارهدار دستورالعمل بود. در بی،ژنوتیپها، طبق بررسی نتایج بهتری، ژنوتیپ از لحاظ خصوصیات کمی ژنوتیپ AS32 میباشد و به عنوان رق امیدبخش میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

یوسف عطاپور؛علیرضا قنبری؛میرجلال الدین موسوی؛اصغر استاجی؛ ۱۳۹۳، ارزیابی ارقام میوه ی گیلاس شهرستان اهر، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ،علوم و تکنولوژی، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/7790-Judging-fruit-of-cherry-city-of-Ahar

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(یوسف عطاپور؛علیرضا قنبری؛میرجلال الدین موسوی؛اصغر استاجی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل