ارزیابی توان اکولوژیکی عرصه های مناسب توسعه در شهر جدید سهند

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

در مجموع طی دهههای اخیر پیدایش ناحیه شهری در محدود جغرافیایی اطراف شهرهای بزرگ مانند تبریز مسایلی همچون تمرکز بسیار جمعیت و سرمایهگذاریها، گرانی خرید و اجاره مسکن، افزایش قیمت زمین و عدم اسکان اقشار پایین و میانی جامعه را پدید آورده است. با افزایش جمعیت ناحیه شهری آن و نیز بالا بودن تعداد جمعیت آنها نسبت به کل جمعیت استان نظام شهری با تقدم و تسلط تك شهری مواجه شده است به نحوی که عدم تعادل در نظام شهری استان آذربایجان شرقی به کلی مشهود است. در این میان یکی از راه حلهای کاهش نسبت نخست شهری و ایجاد تعادل در نظام شهری کشور در کنار سایر راه حلها، احداث شهرهای جدید است تا بتوان به وسیله آنها به توزیع فضایی جمعیت با تأکید بر تمرکززدایی در ابعاد مختلف اقدام نمود. در این مقاله به منظور توسعه آتی این شهر در نواحی با توان اکولوزی مناسب ، اراضی صفه سهند بر اساس اصول آمایشسرزمین مورد ارزیابی قرار گرفته و در ادامه به تعیین توان زیست محیطی محدوده ی مورد مطالعه پرداخته و در نهایت بااستخراج توسعه آتی شهر جدید سهند در اصلاح طرح جامع پیشنهاد میگردد.