بررسی اثر تغییرات نسبت تنش اعضاء بر روی ضریب رفتار ساختمانهای فولادی با بادبند همگرای هشتی

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

در این مقاله ابتدا به تعریف ضریب رفتار و پارامترهای موثر بر آن پرداخته شده است. عواملی نظیر ضریب شکل پذیری وضریب اضافه مقاومت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس بررسی ابعاد و جنبههای مختلف تاثیرگذار بر پارامتر ضریبرفتار، چگونگی محاسبه آن ارائه شده است، سپس چندین ساختمان فولادی با مهاربندی همگرا با تعداد طبقات 8 -4 -2 -1 و

12 و نسبت تنشهای متفاوت طبق آیین نامههای رایج ایران تحلیل و طراحی شده و سپس تحت یک تحلیل غیرخطیاستاتیکی) Push-Overs analysis ( در محیط نرم افزار SAP 2000 17 قرار گرفته و در نهایت مقدار ضریب رفتار،

ضرایب شکل پذیری و اضافه مقاومت سازه بدست آمده و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته است.