ارزیابی مدیریت بحران شبکه های آبرسانی شهری پس از زلزله

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

ایران از جمله کشورهای زلزله خیز جهان است. 09 درصدخاک ایران بر روی نوار زلزله واقع شده است، بر همین اساسکلانشهر هانیز از خطر زلزله ایمن نیستند. زلزله های مختلف قرن اخیر گواه این است که هیچ نقطه ای از خاک سرزمین مان از این حادثه طبیعی مصون نیست.خطوط و شبکه لوله های مدفون به عنوان قسمتی از یک شبکه حیاتی محسوب می گردند.خصوصا سامانه تأمین آب، یکی از شریانهای حیاتی مهم در شهرها می باشد که آسیب پذیری آن در برابر زلزله های گذشته ثابت شده است . این شبکه ها به واسطه پراکندگی و قرارگیری درسطح گسترده وشرایط گوناگون زمین , درزلزله , آسیب قابل توجهی میبینند. که علاوه بر زیانهای مستقیم پیامدهایی مانند: عدم توانایی در مهار آتش به علت قطع آب، مشکلات بهداشتی و مهاجرت را به وجود آورده و زندگی مردم تا روزهاوحتی ماهها پس از زلزله دچار مشکل میشود وصل سریع و کوتاه کردن زمان قطع آب یک خواست عمومی است.ودراین مقاله به ارزیابی تعمیرات شبکه های آبرسانی پس از زلزله به منظور کاهش پیامدهای ناخواسته ناشی از نبود آب در جامعه آسیب دیده و در شرایط بحرانی پس از وقوع زلزله می باشد.