اصول تعلیم و تربیت، در نظام تربیتی اسلام

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

موضوع تعلیم و تربیت، از ضروری ترین و پیچیده ترین مسائلی است که ذهن اندیشمندان را در طول تاریخ بشری به خود معطوف کرده است. تربیت- که همان پرورش استعدادهای نهفته انسانی و به تعبیر دیگر، به فعلیت رساندن هماهنگ تمام استعدادهای بشری است- ، مورد توجه دین مبین اسلام و اولیای آن بوده است و بلکه اصلی ترین هدف آن ها می باشد . در نظام تربیتی، پس از مبانی و اهداف تربیت، اصول تربیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مبانی، به عنوان پی و ریشه تربیت و اهداف، به عنوان چشم اندازِ وضعیت مطلوب جلو ه گری می کنند. حلقه واس طِ بین آن دو، اصول تربیت است که به منزله ایدئولوژی تربیت، نقش اساسی دارد . در واقع، اصول تربیت، دستورالعمل های کلی هستند که حاکم بر همه روشهای تربیتی می شوند و از آنها گریزی نیست. اگر در امر تربیت، مبنایی تغییر کند، بالتبع، اصول مبتنی بر آن نیز تغییر می کند؛ اما از آن جا که مبانی دین اسلام ثابت و غیرمتغیر هستند، اصول تربیتی اسلام نیز ثابت خواهند بود. این اصول، ناظر به چگونگی تحقق تربیت و راهنمای عملی تدابیر تربیتی هستند