بررسی مقایسه ای استفاده زنان خانه دارمنوجان ازبرنامه های تلویزیون وماهواره

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

رسانه های جمعی تاثیر بسیار عمیقی بر تمام جنبه های زندگی اجتماعی دارند و استفاده مناسب وخلاقانه از آنها میتواند مانع از انفعال مخاطباشان شود.تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی به طور همزمان سه نقش ،اطلاع رسانی ،سرگرم کننده وآموزش را ایفا می کنند وبه طور محسوس و نامحسوس بر اذهان عمومی تاثیر می گذارد.
این پژوهش با هدف بررسی رابطه تماشای ماهواره و تلویزیون در بین زنان خانه دار شهر منوجان انجام گرفته است. تحقیق حاضر در سطح توصیفی - تبینی و با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه می باشد.