تأثير ميزان استفاده از فناوري ICT در بهبود فرآیند آموزشي درس علوم تجربي

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

موضوع پژوهش حاضردرزمینه استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات ،با هدف شناخت و آگاهی نقش استفاده از فناوری در بهبودفرآیند آموزشی درس علوم تجربی ازدیدگاه معلّمان بود .جامعه ی پژوهش نیزشامل کلیه ی معلمان مقطع ابتدایی مشغول به خدمت درسال تحصیلی 1389 - 1388 شهرستان گنبدکاوس بوده است