بررسی رابطه ی هوش هیجانی معلمان بر مدیریت کلاس

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هوش هیجانی معلمان بر مدیریت کلاس و اثر بخشی تدریس می باشد در این پژوهش ابتدا  سپس به بررسی  رابطه ی هوش  ، مروری بر هوش هیجانی شامل تعریف ، اهمیت ، موانع و عوامل گسترش آن ذکر شده  هیجانی با شغل معلمی پرداخته و ضرورت هوش هیجانی بالا در حرفه تدریس را بیان می کنیم ، در ادامه به  تاثیر آموزش  هوش هیجانی به معلمین  و تاثیر آن بر خود کارامدی معلمان پرداخته و در آخر رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی تدریس  وقدرت  پیش بینی استرس معلمین می پردازیم.