مطالعه زمینه های آزمایش و امتحان الهی در زندگی انسان

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر مطالعه زمینه های آزمایش و امتحان الهی در زندگی انسان بود. مجرای تحقق ارادۀ الهی در جهان، قانون های ثابت جهان می باشد كه در تمام هستی برقرار است. این قانونها در واقع روابط بین علّتها و معلولها هست. از این قوانین در عرف دینی به سنتهای الهی تعبیر می شود. پژوهش حاضر از نوع كتابخانه ای و اسنادی است.بنابراین،در این ارتباط،كتب و مقالات داخلی و خارجی،سایت های اینترنتی و تمام اسنادی كه مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری می كردند،مورد استفاده قرار گرفتند.نتایج تحقیق نشان داد كه آزمایش و امتحان گناهان را پاك می كند، جان را پالایش میكند و شكوفایی استعدادها و شناخت حقیقت ها را به دنبال دارد.