بررسی علل و منشاء ایجاد گرد و غبار در ایران

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

یکی از مهمترین آلاینده های هوا که باعث تخریب محیط زیست می شود و اثر منفی بر روی سلامت انسانها دارد، گرد و غبار و ذرات معلق می باشد. در مقیاس جهانی سهم عمده گرد و غبار طبیعی، از مناطق خشک و نیمه خشک و به واسطه فرسایش بادی، وارد هوا می شود. رخداد خشکسالی و کاستی های مدیریتی در کشورهای عراق، عربستان، سوریه و کشورهای جنوبی خلیج فارس راهی شدن هر چه بیشتر ریزگردها و ذرات گرد و غبار به کشورمان را در پی داشته است. هدف این مقاله تحلیل و بررسی چگونگی شکل گیری پدیده گرد و غبار و شناخت منشاء و مسیر ورود آنها به ایران با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و اطلاعات نقشه های هواشناسی در منطقه می باشد. با بررسی تصاویر ماهواره ای و نقشه های هواشناسی و مقایسه آنها و همچنین بررسی آنها طی سالهای مختلف، شرق سوریه، عراق و بیابانهای عربستان به عنوان منشاء  گرد و غبار شناسایی شدند. نقشه های همدیدی نشان می دهند که در دوره گرم سال فرایندهای ترمودینامیکی و در اواخر دوره سرد سال فرایندهای دینامیکی مهمترین نقش را در شکل گیری و انتقال این پدیده ایفا می کنند.