ايران كشوري امن براي سرمايه گذاري پس از برجام

چکیده مقاله

  تأثیر امنیت سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي از اهداف مورد توجه دولت هاست. در اين مقاله مدل رشد اقتصادي با در نظر گرفتن متغیر امنیت سرمايه گذاري مدنظر می باشد. چنانچه متغیرهايی كه بر امنیت سرمايه گذاري در ايران تأثیر دارند، مطالعه و شناسايی كنیم و مدل هاي اقتصادسنجی رشد اقتصادي، با استفاده از متغیرهاي اثرگذار بر رشد،) L ( در كنار عوامل تولید سنتی نیروي كار،) IS ( اقتصادي مانند امنیت سرمايه گذاري مورد برازش قرار گیرد. با يک مسئله مهم مواجه خواهیم بود كه بايد توجه داشت كه در مورد ايران دو دوره زمانی متفاوت قبل و بعد از برجام داريم. ايران كشوري مناسب در منطقه براي سرمايه گذاري هست و با در نظر گرفتن پتانسیل هاي موجود در ايران كه تقريبا %1 منابع طبیعی جهان در اين كشور موجود می باشد. براي سرمايه گذاري در اين كشور تحريم ها موانعی ايجاد می كردند كه در مقاله ذكر شده است. اين موانع سرمايه گذاري باعث شده تا ديگر كشورها در سرمايه گذاري در ايران مردد باشند. حال با رفع تحريم ها و با اجراي برجام تقريبا اكثرا موانع نیز برطرف شده است و با برطرف شدن اين موانع و با پتانسیل موجود در اين كشور و شرايط كشور در مورد منطقه حتی جهان می توان با مديريت و رهبري، رهبر معظم انقلاب اسلامی ايران را به كشوري براي گردآمدن سرمايه هاي تبديل نمود. بر اين اساس در اين مقاله به بررسی مسائل مربوط به سرمايه گذاري در ايران می پردازيم كه مطابق موضوعات مربوط به قوانین و مقررات و حاكمیت نظم و قانون، استراتژي معین و ستاد تصمیم گیري مشخص در عرصة اقتصاد، مناسب بودن شرايط خروج سرمايه از كشور، ريسک سرمايه گذاري هاي خارجی در ايران و موانع غیراقتصادي سرمايه گذاري می باشد. نتايج حاصل نشانگر اين است كه پیش از توافق هسته اي ايران و بعد از آن امنیت سرمايه گذاري در ايران به چه صورت است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین عباسپور طهرانی فرد ؛زهرا آزوغ ؛محمد كلانتري ؛ ۱۳۹۴، ايران كشوري امن براي سرمايه گذاري پس از برجام، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8482-Iran-a-safe-country-for-investors-after-nuclear-deal

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین عباسپور طهرانی فرد ؛زهرا آزوغ ؛محمد كلانتري ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل