بررسی رابطه بین مالکیت نهادی فعال و تأمین مالی خارجی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

  هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تامین مالی خارجی و مالکیت نهادی فعال در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. روش شناسی از نوع پس رویدادی است، بدین معنی که انجام پژوهش براساس اطلاعات گذشته انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388-1392می باشد که – تعداد 151شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشانگر این است که بین مالکیت نهادی فعال و تامین مالی خارجی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سعید بامداد؛امیر رضا رمضانی؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین مالکیت نهادی فعال و تأمین مالی خارجی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8550-Explain-the-relationship-between-institutional-ownership-acinst-and-external-financing-in-Companies-Listed-at-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سعید بامداد؛امیر رضا رمضانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل