بررسی تأثیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود قبل از مالیات بر اساس اطلاعات میان دوره ای بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

کیفیت اطلاعات حسابداری با ظرفیت آن در بیان واقعیت و با در نظر گرفتن وضعیت و عملکرد مالی شرکت با توجه به افراد ذی نفع مشخص می گردد. در بازار سهام کیفیت اطلاعات حسابداری با تاثیر نتایج صورتهای مالی بر ارزش بازار سهام شرکتها و با در نظر گرفتن قابلیت اعتبارشان مشخص می شود. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود قبل از مالیات بر اساس اطلاعات میان دوره ای بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی همبستگی است. برای انجام تحقیق 1 فرضیه تدوین شد. - برای انجام این تحقیق از رگرسیون داده های پنلی با نرم افزارهای 6 Eviews و 11 SPSS استفاده شد. این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1811 تا 1818 با نمونه ای 181 تایی بررسی شد. یافته ها نشان داد که ضمن تأیید فرضیه بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود قبل از مالیات بر اساس اطلاعات میان دوره ای با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اصغر دارابی؛فرهاد حیدری؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود قبل از مالیات بر اساس اطلاعات میان دوره ای بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8551-The-study-of-the-effect-of-the-owners’-equity-book-values-and-income-before-tax-on-market-value-of-accepted-companies-in-Tehran-stock-exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اصغر دارابی؛فرهاد حیدری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل