بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه و اقشای اختیاری اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

سرمایه گذاران همواره ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را به منظور شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری مدنظر قرار می دهند. آنچه که سهامداران را به سرمایه گذار پس اندازهایشان در فعالیت خاصی سوق می دهد عملکرد مطلوب آن صنعت است و دستیابی به عملکرد بهینه در شرکتها نیز در گروی مدیریت شرکتها خواهد بود. هدف اصلی گزارشگری مالی تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های ارتباط بین افشاء اختیاری، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه مورد توجه و بررسی قرار گیرد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است از لحاظ روش، علی)پس از وقوع( و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و در فاصله زمانی بین سالهای 1387 تا 3131 جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندگانه مناسب استفاده گردیده است. همچنین از نرم افزار SPSS برای پردازش اطلاعات و آزمونهای آماری استفاده شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حمید رزمی؛عاطفه نامورفرد؛افسانه خوش رفتار؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه و اقشای اختیاری اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8552-The-relationship-between-information-asymmetry,-capital-costs-and-voluntary-disclosure-in-listed-firms-at-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حمید رزمی؛عاطفه نامورفرد؛افسانه خوش رفتار؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل