بررسی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری

چکیده مقاله

 امروزه با گسترش ارتباطات و تجارت جهانى کارشناسان حسابدارى نیز با مسائل پیچیدهاى روبهرو شدهاند که در گذشته وجود نداشته است. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری بوده که با روش کتابخانهای انجام گرفته، و به این ترتیب سئوال اصلی بدین صورت بیان شد که عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری کدامند؟ به منظور تعیین عوامل موثر کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری، ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری، به بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری و همچنین تاثیر آنها تدوین شد. دراین مقاله به این نتایج رسیدیم که تغییرات سریع در فناورى اطلاعات، گسترش همهجانبه سیستمهاى چندکاربره و تمایل سازمانها به تهیه و اجراى سیستمها و نرمافزارهاى جدید،سبب شده تا رایانهها خیلى سادهتر و بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گیرند و وظایف حسابدارى نیز سریعتر و دقیقتر از پیش انجام شود. حسابدارى به عنوان زبان تجارت و سیستم اطلاعاتى، باید خود را با فناورى جدید هماهنگ سازد تا بتواند در خدمت استفادهکنندگان اطلاعات مالى باشد. در عصر اطلاعات، نیازهاى بازار به دانشآموختگان حسابدارى به طور روز افزون تغییر مىکند.آموزش حسابداران آینده که بتوانند خود را با محیطهاى مبتنى بر فناورى اطلاعات بیشتر تطبیق دهند، از مدتها پیش مورد توجه صاحبنظران و اعضاى هیئت علمى دانشگاهها و مراکز آموزشى بوده است. در این مقاله ضمن اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات در حسابداری، به نمونه کاربردهای عملی فناوری اطلاعات در حسابداری نیز اشاره می شود

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8555-study-the-factors-affecting-the-use-of-accounting-information-technology

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل