تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر افشای گزارشات زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر افشای گزارشات زیست محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. روش شناسی از نوع پس رویدادی است، بدین معنی که انجام پژوهش براساس اطلاعات گذشته انجام شده است. جامعه تحقیق، – شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1332 1311 می باشد که تعداد 123 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه اول تحقیق نشان می دهد که بین ساختار مالکیت و افشای گزارشات زیست محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق نشانگر رابطه مثبت و معنادار بین ساختار مالکیت و افشای گزارشات زیست محیطی می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فردین راعی؛شهرام شاکری؛سعیدلازمی؛ ۱۳۹۵، تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر افشای گزارشات زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/9624-The-relationship-between-Ownership-structure-and-Capital-Structure-on-Environmental-Information-Disclosure-in-the-Companies-Accepted-in-the-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فردین راعی؛شهرام شاکری؛سعیدلازمی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل