عنوان مقاله:
کلمات کلیدی:
خلاصه مقاله:
نام نویسنده:
مجموعه مقاله:
نوع مقاله:
سال انتشار مقاله: از تا

نتیجه جستجو

بررسي انواع عيوب ريخته گري

بررسي انواع عيوب ريخته گري

تاریخ انتشار : 1395
نویسندگان :
مقالات آموزشی
  • مجموعه : علوم پایه
  • زبان مقاله : همه
  • صفحات : 9
  • تعداد بازدید : 63

جستجوی دوباره