جستجوی پیشرفته مقالات

عنوان مقاله:
کلمات کلیدی:
خلاصه مقاله:
نام نویسنده:
مجموعه مقاله:
نوع مقاله:
سال انتشار مقاله: از تا

مدیریت

 • مجموعه : مدیریت
 • زبان مقاله : همه
 • صفحات : 13
 • تعداد بازدید : 536
 • مجموعه : مدیریت
 • زبان مقاله : همه
 • صفحات : 7
 • تعداد بازدید : 602
 • مجموعه : مدیریت
 • زبان مقاله : همه
 • صفحات : 9
 • تعداد بازدید : 652
Frontiers in research in business: Will you be in?

Frontiers in research in business: Will you be in?

تاریخ انتشار : ‎−۰۶۲۱
نویسندگان : Enrique Bigné
مقالات ژورنالی
 • مجموعه : مدیریت
 • زبان مقاله : همه
 • صفحات : 2
 • تعداد بازدید : 671
 • مجموعه : مدیریت
 • زبان مقاله : همه
 • صفحات : 9
 • تعداد بازدید : 568