بررسی نقش جریان های فکری و حکومتی در شکل گیری هویت هنری  آثار نقاشان معاصر ایران ( از سال 1340 تا 1380)

چکیده مقاله

مسئله هویت در ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است به گونهای که ریشههای آن را در دهههای 5431 و 5411 قبل از انقلاب اسلامی می توان یافت. نکتهی مهم این است که هویت زمانی معنا میگیرد که رابطهای تقابلی میان خود و دیگری مطرح شود. یافتن حد میانه از این رابطهی تقابلی میان خود و غرب در مقام دیگری، درعرصه روشنگری و بسیاری از محافل، اعم از نظری و عملی ایران مورد بحث بوده است. لذا تاثیر و تبعات و جهتگیری این گفتمان در شکلگیری هویت آثار هنری نیز دارای اهمیت بسزایی میباشد. در کشور ایران تغییر در گفتمانهای سیاسی و اجتماعی تاثیر زیادی در حوزهی هنر و تولید آثار هنری داشته و با توجه به خاصیت پویایی و برههای بودن مسئله هویت ، تغییرات قابل توجه و چرخشهای دورهای در هویت آثار هنری به وضوح دیده میشود. در این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم هویت و اهمیت آن درحوزهی هنر با نگاهی بر تحولات اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران به بررسی زمینههای شکلگیری گفتمانهای هویتی در آثار هنرمندان نقاش معاصر ایران میپردازیم

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی نقش جریان های فکری و حکومتی در شکل گیری هویت هنری آثار نقاشان معاصر ایران ( از سال 1340 تا 1380)، کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10094-Examine-the-role-of-government-in-shaping-the-intellectual-and-artistic-identity

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل