کاربرد حجم های هنری در طراحی گرافیکی فضاهای شهری وتاثیرات آن بر اقتصاد

چکیده مقاله

گرافیک محیطی یک پدیده اجتماعی است که با توجه به فضاسازی تصویری، خصایص ملی، قومی، فرهنگی، قراردادهای اجتماعی، آداب و سنن و گرایش های سیاسی و اقتصادی جامعه قابل تحلیل و بررسی است.تحقیق پیش رو بر آن است تا کاربرد حجم ها را از منظر رسانه ای جدید در گرافیک محیطی معرفی کند و معانی و دلالت های آن را از دیدگاه تخصصی و کاملاً کاربردی نگریسته و بیان کننده اهمیت آن در طراحی شهری و ایجاد اشتغال و تشریح اینکه کاربردهای نابه جا و غیر علمی تا چه حد می تواند منظر شهری را برهم زند و باعث آشفتگی نمای شهر شود مورد بررسی قرار می گیرد.زندگی شهری و به طبع آن نوسانات اقتصادی، انسان را به ماشینی تبدیل کرده که از طبیعت و آرامش روانی ناشی از آن دور مانده در این میان گرافیک محیطی می تواند در غالب حجم های شهری به بازنمایی بخشی از طبیعت در محیط شهری اقدام کند.روش تحقیق در این پژوهش بصورت تجربی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای است و پس از تجزیه و تحلیل گونه های اجرا شده، در پایان راهکارهایی در راستای استفاده هر چه مفیدتر از گرافیک محیطی در فضاهای شهری وتاثیرآن براقتصاد وایجاد اشتغال ارائه می گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهناز محمدی؛نوشین سوری؛مهناز محمدی؛محترم ویسی مامو؛ ۱۳۹۵، کاربرد حجم های هنری در طراحی گرافیکی فضاهای شهری وتاثیرات آن بر اقتصاد، کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10102-Application-of-Art-in-graphic-design-urban-spaces-and-its-impact-on-the-economy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهناز محمدی؛نوشین سوری؛مهناز محمدی؛محترم ویسی مامو؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل