ادغام از نگاه حقوق رقابت و حقوق شرکتها

چکیده مقاله

در نظام حقوقی ایران، حقوق رقابت از جمله رشتههای نوین محسوب میشود که با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پا به عرصهی ظهور نهاده است. قانونگذار ایران با کسب تجربه از نظامهای حقوقی خارجی به خوبی دریافته است که حمایت از خصوصی سازی و بازار رقابتی، در بستر وجود قواعدی به منظور صیانت از آنها است. از اینرو قانونگذار، فصل نهم  به ،" ) را تحت عنوان" تسهیل رقابت و منع انحصار 783 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی(مصوب مقررات مرتبط با رقابت اختصاص داده است و قواعدی در ارتباط با ادغامهای مخل رقابت مقرر داشته است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ادغام شرکتهای تجاری از منظر حقوق رقابت و حقوق شرکتها میپردازد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که قراردادِ ادغام واقعی، قراردادی تشریفاتی و جمعی است و ماهیت انتقال تعهدات در ادغام در قالب نهاد قائم مقامی عام قابل  دایرهی این ، تحلیل است؛ همچنین باید افزود، قانونگذار ایران تعریف صحیح و درستی از ادغام نداشته و با برداشتی مضیق از ادغام های ضد رقابتی اقدام ضدتراستی را کاهش داده است؛ ادغام از منظر حقوق رقابت عام و از نگاه حقوق شرکتها خاص است، این در حالی است که قانونگذار در قانون رقابت به این تفکیک توجهی نداشته است. در باب ضمانت اجراهای ادغام های ضد رقابتی نیز قانون گذار معیار تشخیص دامنهی تمرکز شدید را به صراحت تعیین نکرده است که این رویه در تضاد با قاعدهی حقوقی قبح عقاب بلابیان میباشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضا صفیان بلداجی ؛ الهام حیدری ؛ ‎−۰۶۲۲، ادغام از نگاه حقوق رقابت و حقوق شرکتها، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1012-Integration-from-the-perspective-of-competition-law-and-corporate-law

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضا صفیان بلداجی ؛ الهام حیدری ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل