ارزیابی مقدار فرسایشپذیری بادی خاک با استفاده از درصد ذرات بیشتر از 84 / 0 میلیمتر در بافت خاک در مناطق خشک و فراخشک مرکزی ایران (مطالعه موردی: دشت یزد اردکان)

چکیده مقاله

فرسایش بادی فرآیندی مهم بخصوص در مناطق خشك و فراخشك میباشد زیرا که باعث تخریب و از بین رفتن اراضی کشاورزی و خسارات زیادی را نسبت به فرسایش آبی دارد. عوامل دخیل در فرسایش بادی را میتوان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول عوامل فرسایشزا و دسته دوم را میتوان به عوامل فرسایشپذیر نامگذاری نمود. منطقه مورد مطالعه حوزه دشت یزد اردکان در بخش شمالی استان یزد - قرار دارد و در فلات مرکزی ایران گسترده شده است. در منطقه مطالعه 85 نمونه خاک در 3 نوع دشت سر، لخت، اپانداژ و پوشیده از عمق 0 تا 20 سانتیمتر برداشته شد و به منظور بررسی مقدار فرسایشپذیری خاک بر حسب تن در هکتار بر ساعت با استفاده از درصد ذرات بزرگتر از 84 / 0 میلیمتر و تعیین درصد ذرات رس، سیلت و شن موجود در خاک آزمایش تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری صورت گرفت. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات درصد ذرات بزرگتر از 84 / 0 میلیمتر از 4 / 2 تا 2 / 5 میلیمتر تغییر میکند. دامنه مقدار فرسایشپذیری از 30 تا 98 / 36 تن در هکتار برساعت متغیر است و بیشترین قسمت فرسایشپذیری در قسمت میانی منطقه شامل اراضی ریز دانه و کشاورزی میباشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پیمان امین؛روح الله تقی زاده؛ ۱۳۹۵، ارزیابی مقدار فرسایشپذیری بادی خاک با استفاده از درصد ذرات بیشتر از 84 / 0 میلیمتر در بافت خاک در مناطق خشک و فراخشک مرکزی ایران (مطالعه موردی: دشت یزد اردکان)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10282-Evaluating-the-amont-of-soil-wind-erodibility-using-percentage-of-more

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پیمان امین؛روح الله تقی زاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل