تغییر پذبری توزیع زمانی و مکانی بارش حوضه آبریز مند و حله

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق شناخت توزیع زمانی و مکانی رژیم بارش حوضههای آبریز مند و حله از قبیل تغییرپذیری بارش و روابط آن با مشخصات مکانی )توپوگرافی( منطقه با استفاده از نمایه تمرکز بارش،تکنیک های آماری کلاسیک و آمار مکانی با استفاده از دادههای بارش 73 ایستگاه بارانسنجی و سینوپتیک از سال 9119 الی 2092 میباشد.نتایج پژوهش نشان داد بارش از غرب به شرق حوضه دارای روند افزایشی است.نمایه تمرکز بارش نشان داد که مناطق جنوب و جنوب غرب در محدوده حوضه آبریز حله دارای نمایه تمرکز بارندگی بالای 22 بوده که خود حاکی از رژیم فصلی بارش و تغییرات درون سالی شدید بارش است.این نمایه در مناطق شرق و شمال شرق در محدوده حوضه آبریز مند به میزان 97 الی 20 متغیر میباشد و نشان میدهد که نمایه تمرکز بارش وضعیتی یکنواختتر و به تعبیری رژیم بارش بهصورت نرمال در طول سال در اکثر ماهها توزیعشده است.در بررسی همبستگی بین بارش و عوامل مکانی نیز مشخص شد که عامل ارتفاع بعنوان تاثیرگذارترین و باثباتترین عامل مکانی بر مقدار بارش شناخته میشود. درنهایت ضریب همبستگی بین ضریب تغییرات و بارش حاکم بر منطقه نشان داد که بیشترین همبستگی دومتغیره 0 در / 0 در فصل زمستان ، می 00 / بین ضریب تغییرات و بارش به ترتیب مربوط به ماههای ژانویه با 73 0درصد در فصل پاییز است. با توجه به / 0در فصل تابستان و نوامبر با 44 / فصل بهار ، آگوست 20 همبستگیهای ماهانه، میتوان گفت در ماههای ژانویه ، فوریه،ژوئن، جولای و دسامبر رابطه مثبت و مستقیم است و هرچه بر میزان بارش افزوده شود، ضریب تغییرات بارش نیز افزایش مییابد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سعید بلیانی؛سعید رویینتن؛خانم فرزانه جوکار؛مصطفی صانعی؛ ۱۳۹۵، تغییر پذبری توزیع زمانی و مکانی بارش حوضه آبریز مند و حله، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10285-Variability-Distribution-Temporal-and-Spatial-Precipitation-in-the-catchment-Mond-and-Helle

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سعید بلیانی؛سعید رویینتن؛خانم فرزانه جوکار؛مصطفی صانعی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل