ارزیابی وقوع پدیده زیست اقلیمی سوزباد در استان لرستان

چکیده مقاله

شاخص سوزباد جزء شاخصهای زيست اقلیمی است که برای بیان عدم راحتی انسان در اثر تاثیر مشترک باد و دمای هوا ارائه شده است. موقعیت جغرافیايی استان لرستان که در منطقه غرب ايران و در حصار رشته کوههای مرتفع زاگرس واقع شده ، باعث گرديده اين استان جزء استانهای نسبتا سرد و پر بارش کشور محسوب شود و از رخداد پديده سوزباد به دلیل دماهای پايین و وزش باد در امان نباشد. در اين تحقیق به بررسی تغییرات ، شدت و فراوانی سوزباد طی بازه زمانی 2001 الی 2015 در لرستان بر اساس داده های اقلیمی 9 ايستگاه اين استان پرداخته و برای اين منظور از مدل سوزبادپاول سايپل در محاسبه سوزباد استفاده شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان میدهد بیشترين رخداد سوزباد ها در فصل سرد سال و در ايستگاه های مرتفع استان از جمله الیگودرز ، نورآباد و بروجرد رخ دادهاند. بررسی زمانی شدت رخداد سوزباد ها و ارتباط آن با مکانیسم پیوند از دورنشان داد در سالهای رخداد فاز لانینا، سرمايش شديد هوا درغرب کشور و از جمله استان لرستان رخ داده و سوزباد های شديدتر و با فراوانی بیشتری بوقوع پیوسته است.بررسی نمودارها و نقشههای پهنه بندی فراوانی و شدت سوزباد نشان میدهد که در لرستان بیشترين سوزبادها در منطقه شرق و بعد از آن در شمال استان رخ میدهد و از شرق به غرب و از شمال به جنوب از شدت و فراوانی رخداد سوزباد کاسته میشود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید حسین شریعتمداری؛دکتر عباسعلی آروین؛دکتر هوشمند عطایی؛ ۱۳۹۵، ارزیابی وقوع پدیده زیست اقلیمی سوزباد در استان لرستان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10296-Bioclimatic-wind-chill-phenomenon-assessment-in-Lorestan-province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید حسین شریعتمداری؛دکتر عباسعلی آروین؛دکتر هوشمند عطایی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل