ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیات

چکیده مقاله

در هر سرزمین و جامعه ای مردم و دولت دو طرف نظام مالیاتی اند. برای اینکه نظام مالیاتی با حداکثر کارآمدی و اثربخشی همراه شود، باید هر دو طرف از یکدیگر شناخت جامعی داشته باشند. برآیند شناخت ها و اعتمادسازی به افزایش دانایی شهروندان حقیقی و حقوقی در زمینه ی ارزیابی به اهمیت مالیات و ضرورت پرداخت آن منجر می شود که اصطلاحاً به آن فرهنگ مالیاتی میگویند. در این مقاله با هدف شناسایی عوامل ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیاتی می پردازیم. اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل گردید. روایی پرسشنامه با اجرای آزمایشی روی 30 نفر از نمونهها محاسبه گردیده که آلفای کرونباخ آن 0.81 بود. نتایج آزمون فرضیهها با استفاده از کای دو و فریدمن انجام شده است، و نشان داده شده است که ارتقای فرهنگ مالیاتی در میان مردم پایین تر از حد متوسط بوده است، بی اطلاعی بودن مردم از اهمیت پرداخت مالیات یکی از عوامل عدم ارتقای فرهنگ مالیاتی است و ارتقای سطح فرهنگ مالیاتی سبب افزایش وصولی مالیات ها میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

صادق احتشامی؛فائزه عبدی؛ ۱۳۹۵، ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیات، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران , معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10320-Promotion-of-tax-culture-and-its-impact-on-the-financial-system

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(صادق احتشامی؛فائزه عبدی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل