ارائه مدلی کنترلی برای واحد بخار نیروگاه جهت مقایسه شاخصهای طراحی و عملیاتی نیروگاه

چکیده مقاله

تعيين شاخص در يک واحد صنعتی، با توجه به مشخص بودن مقدار مواد و انرژي لازم براي توليد آن محصول مطابق با طراحی و سطح مطلوب شاخصهاي جهانی موجود، با کاهش تلفات و نشتی سيستم آغاز و سپس با اجراي طرحهايی به منظور بهسازي فرايند و ارتقاء سطح تکنولوژي، مديريت بار و انرژي، افزايش راندمان تجهيزات با ايجاد تغيير يا تعويض تجهيزات و مواردي از اين دست ادامه میيابد. بهينهيابی از طريق تعيين شاخص به عنوان نقطه شروع براي دستيابی به حالت بهينه مصرف در يک واحد صنعتی، وظيفه دارد تا با شناسايی پارامترهاي اصلی تأثيرگذار بر فرايند توليد و نحوه تغييرات آنها، مقادير و چگونگی مصرف حاملهاي مختلف مواد و انرژي و تعيين ضرايب شدت مصرف مواد و انرژي و به عبارت ديگر معاينه سيستم، ضمن مشخص نمودن موارد و جايگاههاي هدررفت مواد و انرژي ناشی از ضعف عملکرد تجهيزات يا عدم بهرهبرداري بهينه، به ارائه راهکارهايی جهت بهينهسازي سيستم و يا کاهش شدتمصرف مواد و انرژي و به عبارت ديگر به درمان سيستم بپردازد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد شریفی؛علی عیسیپور؛احمدرضا ولی؛ ۱۳۹۵، ارائه مدلی کنترلی برای واحد بخار نیروگاه جهت مقایسه شاخصهای طراحی و عملیاتی نیروگاه، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی برق و کامپیوتر، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10362-Represent-a-control-model-for-steam-unit-of-power-plant-for-comparing-designed

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد شریفی؛علی عیسیپور؛احمدرضا ولی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل