بررسي عوامل موثر بر بازده کوتاهمدت غیرعادی عرضه عمومي سهام اولیه

چکیده مقاله

 دراين تحقیق وجود بازده غیرعادی كوتاهمدت در سهام شركتهای جديدالورود به بورس اوراق بهادار تهران و برخي  شركت جديدالورود به بوورس تهور  ان 82 عوامل احتمالي مؤثر بر آن موردبررسي قرار گرفت. بدين منظور از اطلاعات   سون ، استفاده شد. بنابراين تأثیر پنج متغیر مستقل (انودازه شوركت  5821  لغايت5821 در محدوده زماني سالهای  نسبت بدهي، نسبت قیمت به سود و حجم معاملات بوازار  )بور  يو   متغیور  وابسوته  يعنوي بوازده   غیرعوادی ،شركت  دوماهه وسه ماهه اول پس از عرضه اولیه موردبررسي قرار گرفت. در بین ، دوره ي ماهه 8 كوتاهمدت سهام اولیه طي اين پنج متغیر اندازه عمر شركت هیچگونه تأثیری در كوتاهمدت بر بازدهي غیرعادی سهام اولیه نداشتند، درحاليكه نسبت بدهي و نسبت قیمت بر سود سهام بیشترين تأثیر را روی بازده غیرعادی سهام اولیه در كوتاهمدت گذاشتند. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسي عوامل موثر بر بازده کوتاهمدت غیرعادی عرضه عمومي سهام اولیه، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1063-Factors-Affecting-the-short-term-abnormal-returns-initial-public-offering

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل