بررسی جایگاه و تاثیر مانورهای نظامی در استراتژیهای بلند مدت   1391تا 1387 سیاسی جمهوری اسلامی ایران از سالهای

چکیده مقاله

حوزه مطالعات استراتژیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسعه و تعالی چشمگیری داشته است به صورتی که در سه دهه گذشته ادبیات نسبتًا گستردهای در زمینه تحلیل و تبیین  ، استراتژیهای سیاسی ایران خلق شده است. هر یک از اندیشمندان بر اساس ایستارها، ارزشها برداشتها و چارچوبهای مفهومی خاصی به بحث و بررسی استراتژیهای سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی مبادرت ورزیدهاند. هدف این تحقیق توصیف و تبیین علمی و روشمند موفقیت یا عدم موفقیت استراتژی بازدارندگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه و تاکید بر تأثیر گذار  است. بنابراین از ادبیات موجود در 1391 تا 1384 بودن انجام مانورهای نظامی در محدود سالهای حوزه مطالعات سیاست خارجی ایران برای استخراج ویژگیهای استراتژیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران استفاده شد به طوری که یافتهها و دادههای علمی نویسندگان و تحلیل گران سیاست خارجی ایران نقش برجسته در تألیف این تحقیق داشته است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی جایگاه و تاثیر مانورهای نظامی در استراتژیهای بلند مدت 1391تا 1387 سیاسی جمهوری اسلامی ایران از سالهای، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10646-Investigating-the-Position-and-Influence-of-Military-maneuvers-on-the-Long-Term-Strategies-of-the-Islamic-Republic-of-Iran-in-1391-87

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل