تحلیلی بر بحران سوریه با تأکید بر نظریهی موازنهی قوا

چکیده مقاله

بحران سوریه در سالهای اخیر یکی از برجستهترین موضوعهای منطقهای و جهانی بوده است. این موضوع با رویکرهای گوناگونی بررسی شده است. یکی از نظریههایی که میتواند مداخلهی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را در بحران سوریه تبیین کند نظریه توازن قواست. این نظریه مبتنی بر تلاش بازیگران برای جلوگیری از سیطرهی قدرت مسلط میباشد. به عبارت دیگر در برابر افزایش قدرت یک بازیگر، سایر بازیگران دست به موازنه میزنند. این مقاله میکوشد با جمعآوری دادههای مناسب به روش کتابخانهای و با رویکرد نظری و اسنادی، مداخلهی ایران، ترکیه، عربستان و اسرائیل را در بحران سوریه را در چارچوب این نظریه تحلیل نماید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امیر حسین عسکری؛محمد عابدی اردکانی؛بتول پرند؛ ۱۳۹۴، تحلیلی بر بحران سوریه با تأکید بر نظریهی موازنهی قوا، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10710-An-analysis-of-the-Syrian-crisis-emphasizing-the-theory-of-balance-of-power

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امیر حسین عسکری؛محمد عابدی اردکانی؛بتول پرند؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل