بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیههای سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

موضوع این پژوهش عبارت است از " بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیههای سود
نقدی در بورس اوراق بهادار تهران ". جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذفی)غربال گری( وبر اساس معیارهای زیر
گزینش گردیدهاند. به منظور همگن شدن نمونه آماری در سالهای مورد بررسی ،قبل از سال
1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و تا پایان سال 1392 از بورس اوراق
بهادار خارج نشده باشند. گردآوری اطلاعات از طریق آمار و داده های موجود در پایگاه
اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین
سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران صورت می گیرد. بدین ترتیب که داده های خام در نرم افزار
وارد شده و پس از محاسبه مولفه های مورد نیاز برای پردازش مدل رگرسیونی Excel
به تحلیل ارتباط بین متغیرها پرداخته میشود. Eviews تحقیق،با استفاده از نرم افزارهای
قلمرو تحقیق شامل کلیّه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار هستند که در دوره
زمانی تحقیق که از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد،مورد بررسی و تحلیل قرار
می گیرند. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین بین نقدشوندگی سهام، بازده قیمتی سهام،

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دامون رضازاده فشخامی 1؛مهدی لطیفی کرارودی 2؛، نیما اسدپورکساری 3؛، حبیب صمدی،4؛صائب خوشرو 5؛ ۱۳۹۴، بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیههای سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10741-Check-stock-market-reaction-to-dividend-announcements-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دامون رضازاده فشخامی 1؛مهدی لطیفی کرارودی 2؛، نیما اسدپورکساری 3؛، حبیب صمدی،4؛صائب خوشرو 5؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل