بررسی کارایی و رتبه بندی کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهرستان یزد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی کتابخانه ها ی دانشگاهی و عمومی شهرستان یزد از لحاظ کارایی انجام شده است. این پژوهش به محاسبه کارایی و رتبه بندی کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهرستان یزد در سال 1394 با استفاده از تکنيک کمی تحليل پوششی داده ها و تاپسيس، پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پيمایشی انجام گرفته است. تعداد 7 مورد از کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهرستان یزد به عنوان نمونه انتخاب شده اند و با استفاده از پرسشنامه معيارهایی مانند: عملکرد، کيفيت خدمات، سطح رضایت کاربران و نوآوری مورد ارزیابی قرار گرفته اند.از نرم افزار TOPSIS Solver 2012، Excel DEA Solver برای تجزیه و تحليل و حل مدل استفاده گردیده است. ابتدا کارایی هر کتابخانه مشخص گردیده و سپس کتابخانه ها بر اساس معيار های ذکر شده به طور جدا گانه رتبه بندی گردیده اند. یافته های این پژوهش بيانگر این است که 5 کتابخانه از 7 کتابخانه مورد بررسی کارا و مابقی ناکارا هستند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سمانه دهقان منشادی؛محبوبه جعفری نژاد؛دکتر علی مروتی شریف آبادی؛ ۱۳۹۴، بررسی کارایی و رتبه بندی کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهرستان یزد، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10752-Reviewing-the-efficiency-and-ranking-of-public-and-academic-libraries-in-Yazd

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سمانه دهقان منشادی؛محبوبه جعفری نژاد؛دکتر علی مروتی شریف آبادی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل