بررسی اجمالی اثرات کیفیت حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی سود در بازار سرمایه

چکیده مقاله

هدف حسابرسان، حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحريفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورتهای مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه ،شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضايی علیه خود، به دنبال افزايش کیفیت حسابرسی هستند. در اين میان انگیزه های مديران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود میشوند. در مقابل حسابرسان میتوانند با افزايش کیفیت حسابرسی، مديريت سود صورت گرفته توسط مديران را کشف کرده و مديران را در اعمال مديريت سود در تنگنا قرار دهند. اين پژوهش در پی ارائه شواهدی در مورد رابطة کیفیت حسابرسی با محتوای اطلاعاتی سود میباشد جامعه آماری اين پژوهش بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1394 به تعداد 79 شرکت می باشد نتايج تحقیق حاکی از بین کیفیت حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه ی وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

میررسول سیدقمی ؛میرمحسن سیدقمی ؛ ۱۳۹۴، بررسی اجمالی اثرات کیفیت حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی سود در بازار سرمایه، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10799-Overview-of-the-Effects-of-Audit-Quality-on-Information-Content-of-Profit-in-the-Capital-Market

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(میررسول سیدقمی ؛میرمحسن سیدقمی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل