ارائه رویکرد ترکیبی و نوین جایابی بهینه خازن در سیستم های انتقال

چکیده مقاله

این مقاله روشی جدید برای رسیدن به پاسخ بهینه بهمنظور جایابی خازن در سیستمهای انتقال مبتنی بر روش ترکیبی PSO وHBMO ارائه میدهد. الگوریتم  بهینهسازی منطبق بر جفتیابی زنبورعسل است و برای بالا بردن سرعت، از ترکیب این روش با روش PSO استفاده شده است. جواب نهایی نتیجه بهتری از خود نسبت به روش  PSOنشان میدهد. برای محدودسازی فضای جستجوی مسئله، تعداد خازن و اندازه آن مشخصشده است و تنها مكان آن با استفاده از روش بهینهسازی مشخص میگردد. برای محاسبه تابع هدف از پخش بار قابلاجرا بر روی شبكههای انتقال بهره گرفتهشده است. این کار با ترکیب الگوریتم پخش بار و الگوریتم بهینهسازی در محیط متلب عملی شده است. روش پیشنهادی بر روی شبكه 14 باس IEEE اجرا گردید و مشاهده شد که در مقایسه با سایر روشها نتایج بهتری حاصل میگردد. گردید و مشاهده شد که در مقایسه با سایر روشها نتایج بهتری حاصل میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عظیم نوبخت ؛فضل اله رستگار کشکولی؛ ۱۳۹۴، ارائه رویکرد ترکیبی و نوین جایابی بهینه خازن در سیستم های انتقال، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم و تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10858-Presenting-a-hybrid-and-new-approach-to-the-optimal-location-of-capacitors-in-transmission-systems

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عظیم نوبخت ؛فضل اله رستگار کشکولی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل