بررسی جایگاه کلام  سبت ب لسبه

چکیده مقاله


دانشها در هم تنیده اند و کمتر علمی را می توان یافت که بصورت جزیره ای مستقل هیچ اثرگذاری و اثرپذیری از علومدیگر نداشته باشد. یک علم می تواند ایده هایی را در علم دیگر طرح کند یا سوالاتی مطرح سازد یا به نفی و اثباتمدعایی کمک کند و یا موضوع علم دیگر را اثبات کند. کلام نیز یک علم است و از این قاعده مستثنی نیست. علم کلامبا علوم عقلی ارتباط تنگاتنگی دارد، هم از آنها بهره می جوید و هم به آنها تاثیر می گذارد. آنچه این مقاله به دنبال آناست، بررسی اجمالی جایگاه دانش کلام نسبت به فلسفه است. و به تعبیر واضحتر در صدد بیان اثرپذیری علم کلام ازفلسفه یا اثرگذاری بر فلسفه است. برخی معتقدند که فلسفه اسلامی به تدریج به جانب کلام گرایش پیدا کرد و درنهایت در حکمت متعالیه فلسفه و کلام در هم آمیختند، در حالی که اینگونه نیست و این علم کلام اسلامی است کهدر فلسفه اسلامی محو شده است. فلسفه اسلامی دارای دو بخش مهم است که موضوعات بخش دوم آن اشتراکاتی باکلام اسلامی دارد. همچنین بسیاری از مباحث فلسفی از مبادی استدلالی علم کلام به شمار می آیند و نقش تعیینکننده ای در بحثهای کلامی ایفا می کند این اصل در حکمت متعالیه صدرایی عمیق تر و فراگیرتر است. با توجه بهماهیت مساله، روش غالب در این تحقیق روش کتابخانه ی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات به کتب مربوطهمراجعه شده و مطالب مورد نیاز از آنها استخراج و در قالب فیش برداری موضوعی، طبقه بندی و مورد استفاده قرارگرفته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

هادی خاکدان؛دکتر ابراهیم سوری؛مبعود بهشتی مهر؛ ۱۳۹۴، بررسی جایگاه کلام سبت ب لسبه، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10942-Check-the-position-of-the-Sabbath-word-for-word

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(هادی خاکدان؛دکتر ابراهیم سوری؛مبعود بهشتی مهر؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل