بررسی رابطه سلامت معنوی و تصویر از خدا با افسردگی زنان نابارور شهر تبریز

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت معنوی و تصویر از خدا با افسردگی زنان نابارور شهر تبریز می باشد. نمونه آماری به تعداد  300 نفر بصورت در دسترس از زنان نابارور شهر تبریز بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب و  وارد تحقیق شدند. افراد مورد مطالعه به سه پرسشنامه سلامت معنوی لارنس، تصویر از خدا الیسون و افسردگی بک پاسخ داده و نمره های بدست آمده از این پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل آمار استنباطی رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. از بین این دو متغیر پیش بین نیز، سلامت معنوی (45%) قویترین پیش بین افسردگی می باشد. به نظر میر سد که سلامت معنوی متغیری کلیدی برای کاهش افسردگی در بین زنان نابارور محسوب شود. برای دستیابی به برنامه های اثر بخش تر در ارتباط با درمان فیزیولوژیک و جسمانی نازایی بایستی به عوامل روحی و روانی تاثیرگذار در ناباروری پرداخت و عوامل معطوف به معنویت را در تدوین و اجرای برنامه ها مد نظر قرار داد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاطمه حسین پور ؛پرن صفائی ؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه سلامت معنوی و تصویر از خدا با افسردگی زنان نابارور شهر تبریز، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11227-The-Relationship-between-Spiritual-Health-and-Image-of-God-and-Depression-in-Infertile-Women-in-Tabriz

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاطمه حسین پور ؛پرن صفائی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل