بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی

چکیده مقاله

گردشگری با توجه به اثراتی که در اقتصاد کشورها بویژه کشورها و مناطق در حال توسعه دارد در ایجاد اشتغال و کارآفرینی میتواند نقش برجستهای ایفا نماید. گردشگری در ایجاد کسب و کارهای کوچک و ایجاد اشتغال و درآمد سهم قابل توجهی دارد. توجه به گردشگری روستایی میتواند موجب کارآفرینی و توسعه پایدار در روستاها گردد .

واقعیت حاکی از آن است که در آینده، توسعه کشاورزی به تنهایی نمیتواند رشد اقتصادی را در روستاهای کشور تضمین نماید و فقر را ریشه کن کند. لذا توجه به سایر بخشها در کنار کشاورزی ضرری است. رونق گردشگری در روستاها منجر به توسعه کسب و کارهای مرتبط با این ضعف )رونق صنایع دستی، محصولات محلی، فروشگاهها ،واحدهای اقامتی ...( میگردد. هرچند ممکن است بصورت فصلی باشد اما روستائیان میتوانند از منافع این صنعت در کنار کشاورزی بهرهمند گردند. البته با همکاری و برنامهریزی و مدیریت کارشناسان دو حوزه گردشگری و کارآفرینی میتوان با شناسایی فرصتها و توانمندیهای موجود در هر منطق و ارائه آموزشهای لازم و هدایت روستائیان در طی این مسیر گامهای استوارتری برداشت.

ایجاد کارآفرینی و اشتغال در روستاها، از مهاجرت بیرویه روستائیان به شهرها و ایجاد فقر و حاشیهنشینی و سایر مسائلی که در پی مهاجرت به شهرها پیش میآید جلوگیری مینماید.

این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسیهای اینترنتی با هدف تحلیل نقش گردشگری روستایی و توسعه کارآفرینی در روستاها صورت پذیرفته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11456-The-Role-of-Rural-Tourism-in-the-Development-of-Entrepreneurship

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل