شاخص های طراحی محله پایدار با تاکید بر فرهنگ بومی

چکیده مقاله

فرهنگ یک موضوع بومی است. بدین معنی که در بسترهای متفاوت قومی – نـژادی، جغرافيـایی و یـا تاریخی شکل های گوناگونی به خود می گيرد. فرهنگ جهانی هم راستا با پایداری گام نهاده و لذا می توان اظهار داشت بخشی از مشکلات و عدم تحقق پایداری در طراحی شهر و محلات شهری به بازشناخت فرهنگ بومی و معيارهای آن باز می گردد. توجه به فرهنگ بومی از دیدگاه هایی سرچشمه می گيرد که به پایداری اجتماعی محلات شهری منجر می شود. بدین معنی که با بررسی فرهنگ بومی ،انسان را در رفتارهایش جستجو کرده و با شناخت رفتارهای او، معيارهای آفریدن فضایی که با پایداری اجتماعی مطابقت داشته باشد پدید می آورد. هدف از این پژوهش، ارائه شاخص های طراحی محله پایدار با تاکيد بر فرهنگ بومی می باشد .در این پژوهش بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مطالعه ی منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک مربوطه، سعی شده است با استفاده از روش توصيفی – تحليلی به بررسی اطلاعات جمع آوری شده پرداخته، و در نهایت به نتيجه گيری و ارائه شاخص های طراحی  بپردازیم. در نهایت مشخص شد که معيارهای مشارکت مردمی ،برنامه ریزی فرهنگی، پيوند فرهنگی، دموکراسی فرهنگی، خدمات فرهنگی، اختلاط کاربری، توجه به بافت تاریخی، پویایی و سازگاری، هویت و سرزندگی ،مرمت ابنيه فرسوده و اکولوژی فرهنگی، همگی از شاخص های تاثيرگذار بر طراحی محله پایدار با تاکيد بر فرهنگ بومی می باشند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرجان زیبا بیلندی ؛سید مسلم سیدالحسینی ؛ساناز سعیدی مفرد ؛ ۱۳۹۵، شاخص های طراحی محله پایدار با تاکید بر فرهنگ بومی، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مهندسی ،علوم وتکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11544-Sustainable-neighborhood-design-indicators-with-an-emphasis-on-native-culture

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرجان زیبا بیلندی ؛سید مسلم سیدالحسینی ؛ساناز سعیدی مفرد ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل