پایش توصیفی عوامل موثر در شدت تصادفات آزادراهها )مطالعه موردی: آزادراه زنجان – تبریز(

چکیده مقاله

 امروزه موضوع تصادفات رانندگی، تلفات و هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن از اساسیترین مشکلاتی است  که متخصصان و متولیان امور حمل و نقل و ترافیک را به چالش کشانده است. در ایران نیز، با توجه به اینکه پس از بیماریهای قلبی ،"تصادفات جادهای" اصلیترین تهدید کننده جان انسانها به شمار میروند، شناسایی عوامل مؤثر بر تصادفات ضروری بنظر میرسد .پژوهش حاضر با هدف بررسی دقیق پیرامون عوامل موثر بر شدت تصادفات محورهای آزادراهی برونشهری انجام گرفته است. در این راستا، تصادفات آزادراه زنجان به تبریز در یک دوره زمانی سه ساله با بهکارگیری آزمون کای-دو پیرسون و با دقت آماری 95% تحلیل شده است. نتایج انجام مطالعه نشان میدهد که در کیلومتراژهای بالا)فواصل زیاد از مراکز شهر(، برخورد دو وسیله نقلیه بیشتر از نواحی نزدیک به شهر است. همچنین در نواحی نزدیک به شهر، توزیع نوع برخوردها یکنواختتر و نزدیک به هم است.  ضمن اینکه در فصول پاییز و زمستان، احتمال وقوع تصادف خسارتی بیشتر از تصادف جرحی بوده و در فصول بهار و تابستان، احتمال وقوع تصادفات جرحی بیشتر از تصادفات خسارتی است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عبدالرضا شیخالاسلامی ؛احسان ایازی ؛علیرضا گنجخانلو؛حمید گنجخانلو ؛ ۱۳۹۵، پایش توصیفی عوامل موثر در شدت تصادفات آزادراهها )مطالعه موردی: آزادراه زنجان – تبریز(، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مهندسی ،علوم وتکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11565-Descriptive-Monitoring-of-Factors-Affecting-the-Intensity-of-Freeway-Crashes-(Case-Study:-Zanjan-Freeway---Tabriz)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عبدالرضا شیخالاسلامی ؛احسان ایازی ؛علیرضا گنجخانلو؛حمید گنجخانلو ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل