اثر ساختار فضای سبز بر میانگین دمای تابشی در اقلیم خرد فضای باز

چکیده مقاله

هنگامی که پوشش گیاهی در سطوح شهری قرار داده شود، تعادل حرارتی میتواند به سمت شرایط خنکیکنندگی تغییر کند؛ اما آنچه مهم است و در طراحی فضای باز کاربرد دارد، مطالعه و شناخت میزان و میدان اثر خنککنندگی فضای سبز و عوامل موثر بر این دو پارامتر است. این تحقیق رفتار حرارتی متفاوت فضاهای سبز در مقیاس خرد را بررسی کرده و در پی دلیل تفاوت در دامنة تاثیر و میزان اثر در سطوح پوشیده شده با فضاهای سبز مختلف بوده است. محدودة مورد مطالعه ،منطقة سیستان )زابل( در شرق ایران و روزهای انتخابی جهت برداشت اطلاعات میدانی از میان گرمترین روزهای سال در ماههای تیر و مرداد 1931 و با فواصل زمانی منطقی که پوششی بر فصل گرما به حساب آید ،انتخاب شدند. همچنین اطلاعات مورد نیاز با فواصل زمانی 9 ساعته، در ساعتهای 3 صبح ،11 ظهر ،9 و 6 بعدازظهر به علت بیشترین نیاز این ساعات به تعدیل دما، برداشت گردید. به منظور دستیابی به اثر پارامترها بر یکدیگر و کشف رابطة بین این دادهها از آمار استنباطی با کمک نرمافزارهای Excel و Minitab استفاده شده است .

بر اساس تحلیلهای انجام یافته و با بررسی وضعیت پارامترهای مؤثر بر میانگین دمای تابشی، مشاهده شد که اثر پوشش فضای سبز شاید بر بهبود دمای هوا کم باشد، اما اثر آن بر رطوبت نسبی، سرعت باد و میانگین دمای تابشی محسوس بوده و در مجموع میتواند بسته به نوع گونة گیاهی، تراکم، جنس پوشش کف، دوری و نزدیکی به منابع آبی و ساختمان به عنوان ساختار فضای سبز، شرایط آسایش حرارتی فضای باز را تعدیل نماید .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

جمشید داوطلب ؛شهرام پوردیهیمی؛والنتینا دسی؛محمدرضا حافظی؛مرتضی ادیب؛ ۱۳۹۵، اثر ساختار فضای سبز بر میانگین دمای تابشی در اقلیم خرد فضای باز، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مهندسی ،علوم وتکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11598-The-effect-of-green-space-structure-on-the-average-radiant-temperature-in-the-open-air-micro-space

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(جمشید داوطلب ؛شهرام پوردیهیمی؛والنتینا دسی؛محمدرضا حافظی؛مرتضی ادیب؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل