بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوکامپوزیت اکسید کبالت-فولرن

چکیده مقاله

در سالهای اخیر نانوکامپوزیت فولرن- فلز  به دلیل کاربردهای مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند. در این تحقیق برای تهیه نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه فولرن از بین فلزات، تترا اکسید تری کبالت ) 4Co3O ( به دلیل خواص جالب و منحصربفردش مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا فولرن با عاملهای OH عاملدار و با استفاده از روش همرسوبی نانوکامپوزیت اکسیدکبالت-فولرن تولید شد. برای مشخصهیابی ساختاری و مرفولوژی نمونه از دستگاههای پراش پرتو ایکس) XRD( و میکروسکوپهای الکترونی روبشی و عبوری )SEM وTEM ( استفاده شد. خواص مغناطیسی نمونه نیز با استفاده از دستگاه VSM مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج حاصل از XRD تشکیل ساختار اکسیدکبالت و فولرن را مورد تأیید قرار داد . با استفاده از رابطه دبای-شرر اندازه میانگین نانو بلورها در حدود 21 نانومتر برآورد گردید. نتایج حاصل از میکروسکوپهای SEM و TEM شکل شبه کروی ذرات را نشان داد. با توجه به نتایج حاصل از دستگاه VSM، نانوکامپوزیت تهیه شده دارای خاصیت فرومغناطیس ضعیف بود که منحنی پسماند آن مورد بررسی قرارگرفت .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا نظری ؛رضا سپه وند؛سعید رحمان سالاری؛ ۱۳۹۵، بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوکامپوزیت اکسید کبالت-فولرن، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مهندسی ،علوم وتکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11599-Structural-and-Magnetic-Properties-of-Cobalt-Fuller-Oxide-Nanocomposites

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا نظری ؛رضا سپه وند؛سعید رحمان سالاری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل